Žemyn

Programavimas
ir IT

Programuojame pagal užsakymą.

‣ Verslo procesų robotizavimas

Įgyvendiname pokyčius skaitmenizuojant įmonės procesus, užtikriname nepertraukiama veiklą.

 • Pirmi įvertinimai pateikiami po įvadinio susitikimo.

 • Pateikiame pasiūlymus kaip automatizuoti darbuotojų darbą.
 • Įvertiname esamus verslo procesus ir identifikuojame daugiausia laiko užimančius darbus.
 • Išnaikiname Excel lenteles.
 • Atpratiname viską spausdinti.
 • Ženkliai sumažiname tarpusavio elektroninių laiškų ir skambučių kiekį.
 • Užkertame kelią žmogiškosioms klaidoms atsirasti ir nesusikalbėjimams įvykti.

Nemokamai Yra sąlygų
01.

‣ Programavimas pagal užsakymą

Sukuriame informacinių technologijų sprendimus.

 • Sprendimo apimtis įvertinama atlikus pirminę analizę.

 • Sukuriame programas ir individualias sistemas pagal įmonės užsakymą.
 • Integruojame į jau esamas informacinių technologijų sistemas.
 • Automatizuojame duomenų mainus tarp įvairių sistemų.
 • Analizuojame esamus verslo procesus ir siūlome automatizavimo būdus pasitelkiant šiuolaikines technologijas.
 • Testuojame programas realiomis gyvenimo sąlygomis.
 • Pritaikome vartotojo sąsają greitam ir efektyviam informacijos suradimui.
 • Apmokame darbuotojus naudotis sukurtomis sistemomis. Keliame darbuotojų informacinių technologijų raštingumo lygį.
 • Nuolatos naujiname sukurtas sistemas ir siekiame tobulybes.
 • Orientuojamės į apskaitą ir finansų valdymą.

Kainasutartinė
02.

‣ IT projektų generalinė ranga ir vadyba

Atliekame generalinę IT projektų rangą, vadybą ir priežiūrą geriausiomis įmonei sąlygomis.

 • Paslaugos apimtis įvertinama įsigilinus į įmonės poreikius ir esamą situaciją.

 • Išgryniname IT projekto poreikį.
 • Įtraukiame įmonės darbuotojus.
 • Suformuluojame užduotis ir paruošiame konkurso sąlygas.
 • Parenkame geriausius IT paslaugų tiekėjus IT projektui.
 • Dalyvaujame derybose su tiekėjais derintis dėl IT projekto kainos ir terminų.
 • Atstovaujame įmonės interesus ir juos apginame.
 • Vykdome IT projekto eigos terminų ir architektūrinių sprendimų priežiūrą. Pasirūpiname racionaliu biudžeto panaudojimu.
 • Teikiame technologinio sprendimo pasirinkimo konsultacijas siekiant minimizuoti IT projekto rizikas jo įgyvendinimo metu.
 • Eskaluojame nukrypimus nuo IT projekto terminų ar biudžeto susitarimų.
 • Identifikuojame IT projekto „butelio kaklelius“ ir juos padedame pašalinti.
 • Sulyginame IT projekto specifikaciją su tiekėjų atliktais darbais. Atrandame nukrypimus nuo IT projekto specifikacijos.
 • Pasirūpiname IT projekto dokumentacija.
 • Organizuojame darbuotojų mokymus.
 • Atliekame IT projekto po-projektinius darbus.

Kainasutartinė
03.

‣ IT programuotojų ir vadovų nuoma

Suformuojame įmonės IT vystymosi gaires, strategiją, išgryniname kelią (angl. roadmap) ir suteikiame resursus tokiems pokyčiams įvykti.

 • Numatomas biudžetas priklauso nuo konsultacijų trukmės.

 • Išnuomojame geriausius IT programuotojus ir jų komandas įmonės IT projektams atlikti.
 • Paskiriame geriausius IT vadovus koordinuoti tiekėjus ir programuotojų komandas dideliuose IT projektuose.
 • Teikiame konsultacijas įmonės IT vystymosi krypčiai išgryninti.
 • Iškeliame konkrečius įmonei tikslus.
 • Suformuojame veiksmų planą įmonės IT skaitmenizavimui pasiekti ir tikslams įgyvendinti.
 • Paskirstome užduotis ir prižiūrime jų atlikimą.
 • Vertiname rezultatus ir analizuojame efektyvumo rodiklius (angl. key performance index).

Kainasutartinė
04.

‣ IT sistemų priežiūra

Atliekame IT sistemų priežiūrą, auditą, vertinimą ir palaikymą. Užtikriname sistemų nepertraukiamą veikimą.

 • Paslauga individualiai pritaikoma įmonės poreikiams.

 • Inventorizuojame IT ilgalaikį turtą ir sistemas.
 • Įdiegiame centralizuotas antivirusų, elektroninių laiškų parašų valdymo ir kitas įmonės bendro naudojimo sistemas.
 • Atliekame atsarginių kopijų nepertraukiamus formavimus. Užtikriname jų integralumą ir ilgaamžiškumą.
 • Atliekame greitą duomenų atstatymą iš kopijų. Užtikriname atstatymą iki nelaimės atsiradimo momento.
 • Sudarome nelaimės padarinių likvidavimo planus (angl. disaster recovery plan).
 • Bendraujame su informacinių sistemų tiekėjais sprendžiant kylančias problemas.

KainaSutartinė
05.

Pasiruošę pokyčiams ?

Paskambinkite
© Higso bozonas 2017-2021 / Mes rūpinampės Jumis
Grįžti į pradžią